سلام و تسليت

اين عاشورا و تاسوعای حسينی بر همه شما تسليت باد .

حرف برای گفتن دراز است و عر و زمان من كم .

تهران نيستم . يك ماموريت شخصي ! اما باز ميگردم . اين تمدد اعصاب برای همه دور و اطرافيانم بس سزاست . شايد اين بار بتوان گفت : آنا به راستی بخشی از زندگی اش رو قبول كرده و به آن انس گرفته است .

به اميد ديدار

Anna

/ 0 نظر / 7 بازدید