تنها اجازه پيمان

07.gifدوستان عزيزم 07.gif

نظر همتون برای من با ارزش و مهمه . اما اگر پيمان اجازه نده من همچين كاری نمی كنم . بهم اعتماد كرده و اين اعتماد البته متقابل هم هست . برای همين اون بايد به من بگه . می تونيد بهش بگيد قبول كنه تا من شروع كنم . اما اگر اجازه نده من شرمنده همتون هستم . مخصوصا دوست عزيزم www.tanhabahaneman.persianblog.ir

و اينم عكس های امروز :

/ 0 نظر / 8 بازدید