اميدوارم عيد خوش بگذره

من هنوز زنده ام ! هنوز نفس می كشم . اما هيچ چيز اين نفسهای غير ارادی را از من نمی گيرد . از هيچكس نمی گيرد . اقدام بزرگ ديگری كرده ام . به خدا پشت كردم . ديگر نماز نمی خوانم . من از او هيچ چيز نخواستم . به خدا نخو.استم . تنها آخرين باری كه به امام زاده صالح رفتم خواستم تا آرامش زندگی را به من بازگرداند . فكر می كنيد چه شد ! روز به روز در به در تر و ناآرام تر از روز پيش شدم .نميخواد ديگه شماها به من بگيد كه خدا ! آدم هائی رو كه دوست داره بيشتر اذيت می كنه ! اطرافيانم ميگن من خودم بد هستم كه ديگرون رو بد می دونم . اما خوب فكر كنيد ! آدم های دنيای ما واقعا بد نشدن !آيا شما ها با هر كی كه آشنا ميشيد و يا تو اتوبوس با يه دختر گرم می يرد فقط به عنوان استفاده با شما همكلام نميشه ! به خدا اين بی انصافيه كه كسی فكر كنه من بد هستم .

اصلا قبول ! من بدم ! اگر ميشه شماها يه آدم خوب رو برای من تعريف كنيد .34.gif

چيزی كه اين روها پيدا نميشه يه آدم خوب ! من احمق اين رو تازه فهميدم .15.gif

 

Anna

/ 0 نظر / 12 بازدید