نيلوفر

وقتي تو گريه ميكني . .
ثانيه شعله ور ميشه
گر ميگيره بال نسيم
گلخونه خاكستر ميشه
وفتي تو گريه مي كني
ترانه ها پر پر ميشن
شمعدوني ها مي ترسن و
آينه ها كمتر ميشن
وقتي تو گريه مي كني
ابراي دل نازك شب
آبي ميشن براي تو
ستاره ها مي سوزند
مثل يه دسته رازقي
ابي - با تلخيص خاطره هامون
پرپر ميشن به پاي تو
وقتي تو گريه مي كني
غمگين ميشن قناري ها
بد ميشه خوندن براشون
پروانه ها دلگير ميشن
نقش و نگار مي ريزه از
رنگين كمون پراشون
وقتي تو گريه مي كني . . . . . .
وقتي تو گريه مي كني . . . . . .

/ 0 نظر / 7 بازدید