امروز براي زندگي انگيزه دارم

دوباره دوست داشتن كمي سخت است
دوباره كسي را پرستيدن و با او ماندن سكر اور است
اصلا مي تواني با همه باشي و با هيچ كس نباشي
آن هم براي به دست آوردن انرژي نهفته اي كه در تو كشته بودند .
مي تواني همچنان پا بر جا بماني بدون ايكه كسي از تو و كار تو ناراضي باشد
اين يعني به اوج رسيدن براي به دست آوردن تمامي حخلاقيت ها و طبع هاي وجودت
بيائيد همرهان
بيائيد همقطاران
بيائيد و مثل من به پا خيزيد كه چند صباحي آسوده زندگي كنيد
اگر كسي تركت كرد مشكل از خودش بوده نه ازتو

/ 0 نظر / 9 بازدید