اسير

تو چشام اگه نگاه كني تو نگات اگه صدام
به خدا فدات من ميشم اي واي
دستات اگه منو بخواد دل پر ميكشه برات
اي واي اي واي واي واي
مي دونم اسيرت مي مونم
واسه دو تا چشمات مي خونم
مي خونم ديگه عاشقت هستم
بيا عاقبت دق به جونم نذار ديگه تنها بمونم
همه مي دونن عاشقت هستم
توي دنيائي كه همه زندگيمون رنج و غمه
تو نذار ديگه تنها مبونم
بيا ديگه چيزي ندرام واسه زير پاهات بذارم
جز اين دل پاره پاره ام


/ 0 نظر / 9 بازدید