پی تقدیر

خانه لبریز از سکوتی مبهم و مجهول

سینه سرشار از غم پنهان تنهائی

سرزمین دل پر از تردید

چشم ها مبهودت راز عشق

گونه ها در حسرت رود زلال اشک

در هوائی شرجی و دلگیر

از پی تقدیر

دفتر عمر مرا دستی ورق میزد

روشنی در عمق تاریکی

با ارشارت های خود

من را صدا میزد

حال باور کن

می رسد فصل شقایق ها

می رسد تا آسمان

فریاد عاشق ها

                                               آنا

/ 0 نظر / 13 بازدید