اینم یه استعاره . . .

به برگ سبز نوشتم

تو همیشه گلی 

                          بگو حکایت خویش

جواب داد که :

گل چو عشق ما دانست

                         به دلبری برداخت

                         دهان به ناز بگشود

                         و هزار رنگ شد از بوسه های گرم نسیم

آنا

/ 0 نظر / 6 بازدید