آهاي عشق من اي يار

آهاي عشق من اي يار
رسيد نوبت ديدار
بازم تو خونه دل
شده ياد تو بيدار
دلم مي شماره تا صبح
تموم لحظه ها رو
بازم شكوفه پر كرد
تموم جاده ها رو
بيا با هم بمونيم
دنيا مال عاشقاست
بيا بريم به شهري
كه عشقا جاودانه است
همون جائي كه حرف ها
هميشه عشقانست
تو سرزمين عاشق
همه فصل ها بهاره
بيا بريم به اونجا
كه عشقا موندگاره
قصدم از تكرار حرف هاست
عشق پر آوازه مي خوام
به جاي دوستت دارم
جمله ي تازه مي خوام
بگير دستامو تو دستت از توي چشام بخون
كه مي خوام بهت بگم تا ابد با من بمون


/ 0 نظر / 6 بازدید