زمستون

19.gifزمستون

تن عريون باغچه چون بيابون

درخت ها با پاهای برهنه زير بارون

نمی دونی تو كه عاشق نبودی

چه سخته مرگ گل برای گلدون

گل و گلدون چه شبها

 نشستند بی بهانه

 واسه هم قصه گفتند عاشقانه

چه تلخه

چه تلخه

بايد تنها بمونه برگ گلدون

مثل من كه بی تو نشستم زير بارونه زمستون

زمستون برای تو قشنگه پشت شيشه

بهاره زمستونا برای تو هميشه

تو مثل من زمستونی نداری

كه باشه لحظه چشم انتظاری

گلدون خالی نديدی نشسته زير بارون

گلای كاغذی داری تو گلدون

تو عاشق نبودی ببينی تلخ روزهای جدائی

چه سخته

چه سخته می شينم بی تو با چشمهای گريون 17.gif

 

/ 0 نظر / 5 بازدید