عشق و تخم مرغ وقتی قاطی بشن . . .

قابل توجه كسائی كه مثل من اين ساعت از شب پنجشنبه گرسنه هستند و چون هم تنها هستند جای درست كردن شام فقط يه نيمرو خوردند . ولی خودمونيم شب پنجشنبه ها هم به تنهائی خيلی ترس داره

فكرش رو بكنيد اموات يك همچين شبی به سراغت بيان . . . وووی ... بايد برم خداحافظ . ميخوام برای سومين بار صد سال تنهائی رو مرور كنم . بعد هم سرم رو زير پتو كنم و بخوابم تا صبح بشه . صبح با بر و بچ كله گنده كوه قرار داريم . همون كوه قاف معروف . البته اگر خواب نمونم . چون مادرم اينها خونه نيستند و بنابراين كسی نيست بيدارم كنه . هر كی هم دوست داشت فرا بعد از ظهر جلو سينما می بينمش . اگر گفتيد كدوم سينما . . .

به افتخار فيلم آتش بس . . خداحافظ

 .

Love only grows by sharing. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

You can only have more for yourself

 by giving it away to others. <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

Always give without remembering

 and always receive without

 forgetting

/ 0 نظر / 14 بازدید