یکی از شعر هایی که فقط مخصوص آناست...

تو نيستي و اين در و ديوار هيچوقت ...

غير از تو من به هيچ كس انگار هيچوقت ...

اينجا دلم براي تو هي شور مي زند ...

از خود مواظبت كن و نگذار هيچوقت ...

اخبار گفت شهر شما امن و راحت است ...

من باورم نمي شود ، اخبارهيچوقت ...

حيفند روزهاي جواني ، نمي شوند ...

اين روز ها دو مرتبه تكرار هيچوقت

من نيستم ، بيا و فراموش كن مرا

كي بوده ام برات سزاوار ؟ هيچوقت

بگذار من شكسته شوم تو صبور باش

جوري بمان هميشه كه انگار هيچوقت

 

 

 
/ 0 نظر / 7 بازدید