سكوت و نيايش

اگر از چيزي ناراحت هستيد ، حتي كار خوبي را كه مايليد انجام دهيد اما نتوانسته ايد ، همين حالا از آن دست بكشيد .

اگر چيزي خوب پيش نمي رود ، فقط دو توضيح براي آن وجود دارد : يا مقاومت شما آزموده مي شود و يا بايد جهت خويش را تغيير دهيد .

براي آن كه بفهميد كدام يكي از دو فرض بالا صحييح است ، از سكوت و نيايش استفاده كنيد . اندك اندك همه چيز به گونه غريبي روشن مي شود ، تا اين كه قدرت كافي براي نيايش مي يابيد .

هنگامي كه تصميمي گرفتيد راه دوم را كاملا فراموش كنيد و پيش برويد . چون خداوند ، پروردگار شجاعان است .

دومينگوس سابينو مي گويد : همه چيز به بهترين چيز تبديل مي شود . اگ چيزي خوب پيش نمي رود ، به خاطر‌آن است كه هنوز به پايان آن نرسيده است .

آنا

/ 0 نظر / 9 بازدید